معلما معمولا از دانش آموز انتظار پیشرفت تحصیلی دارند و این از سر دلسوزی اون هاست.در این پست عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی رو براتون گفتم. در ادامه ی مطلب می تونید این عوامل رو مشاهده کنید.

چنانکه آموخته های فرد متناسب با توان و استعدادهای بالقوه اش باشد یا فاصله ای بین توان بالقوه و توان بالفعل دانش آموز نباشد می گوئیم پیشرفت تحصیلی اتفاق افتاده است.