کتاب کار در واقع مکمل کتاب اصلیه.چرا؟چون بیشتر ما وقتی کتاب دستمونه فقط از روی متن می خونیم و فقط داریم جواب ها رو مرور می کنیم و هیچ سوالی نمی خونیم. حالا شاید یه معلم بیاد دو سه تا سوال هم بده ما فقط اون سوالا رو حفط میکنیم و اگه یکم صورت سوال رو عوض کنن،گیج میشیم.